Bron över floden Kwai

Ofta när man pratar om fredsprojekt brukar det heta att man bygger broar; en bro fungerar ju som en enkel metafor om att förena två sidor som inte tidigare varit sammankopplade. I den verkliga, ometaforiska, världen är en bro en typ av infrastruktur som på något sätt förbättrar möjligheter till transport och kommunikation och därmed är viktig även i krigssammanhang. Under andra världskriget ville japanerna bygga en järnväg från Singapore, via Bangkok, till Rangoon, för att på ett effektivt sätt klara transporter och förenkla eventuella möjligheter att invadera Indien. På vägen måste då floden Kwai passeras, vilket krävde att en bro byggdes, och det bygget genomfördes med hjälp av krigsfångar. Det är bakgrunden till David Leans stora filmklassiker Bron över floden Kwai.

Filmer som kallas klassiker är av naturen oftast mycket bra, så även den här. Jag hade sett den tidigare, men märkligt nog kom jag bara ihåg knappt hälften av historien. En principfast brittisk överste hamnar, tillsammans med sina soldater, vid fånglägret vid brobygget. Han propsar på att Genèvekonventionen följs, vilket leder till att han stängs in i en låda och att fångsoldaterna maskar med bygget. Lägerkommendanten har hård tidspress på sig för bygget, så efter förhandlingar släpper han ut översten och låter honom organisera bygget på effektivt brittiskt vis. Det blir en rejäl bro. Parallellt med detta flyr en av de andra fångarna, en småmyglande jänkare, och lyckas efter vissa äventyr bli räddad av brittiska trupper. Mot sin vilja måste han ta sig tillbaka till platsen för brobygget och delta i ett sabotageuppdrag som går ut på att spränga bron.

Filmen känns något i det längsta laget, men annars är den helt utmärkt. Handlingen drar igång direkt, och det är spännande mest hela tiden. Även scener som till att börja med känns som utfyllnad visar sig i de allra flesta fall ha något relevant att tillföra. Till och med det lite löjliga framvisslade ledmotivet (Colonel Bogey March) är med just för att vara lite löjligt, och markera vansinnet i situationen. Men hur som helst, det jag vill komma fram till (utan att riktigt finna vägen dit) är att om man har möjlighet att se en filmklassiker på stor duk så ska man göra det.

Filmen sågs genom Kiruna filmstudio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.