Klara och Solen

Klara och solen av Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguros roman Klara och Solen utspelar sig någonstans i USA i en inte alltför avlägsen framtid. Det mesta är faktiskt som det är just nu, men en viktig skillnad är att robotar har börjat användas för sällskapsrelationer. Bokens berättare Klara är just en sådan robot: en AV, artificiell vän. Visserligen är hon inte av den senaste modellen, men hon har ändå begåvats med en ovanligt skarp förmåga att iaktta och lära sig från det hon ser. Till att börja med står hon i ett skyltfönster och väntar på att något barn ska välja henne att ha till vän, och när den unga flickan Josie dyker upp så verkar Klara just ha fått sin människa. Efter en tid blir Klara köpt av Josies mamma just för att hålla henne sällskap, för Josie är mycket allvarligt sjuk. Därför kommer Klara att få en väldigt stor roll för Josie.

Det är fascinerande med en bok som har en så pass otillförlitlig berättare som Klara. Hon är utomordentligt duktig på att iaktta vad som sker omkring henne, men hon har inte alltid förmågan att koppla ihop allting i den stora helheten. Hennes blick på världen är ju begränsad till bara just det hon får se, så som det fina bokomslaget antyder. Därför är det inte så tydligt hur världen egentligen mår, men uppenbarligen har robotarnas intåg i vardagen skapat stor arbetslöshet, enorma strukturella klasskillnader, förfallna städer och miljöförstöring. Därmed finns det också stora motsättningar och spänningar i världen, men det sker bortom Klaras blick. För henne handlar allt om Josies väl, och om Solen. Han ger ju Klara energi genom sina strålar.

Klara är så snäll och välmenande, men också så naiv, att grundtonen i Klara och Solen blir ganska vemodig. Rollen för en AV är ju att under en tid vara en god vän till ett barn, men barn växer och förändras och även andra omständigheter gör att en AVs arbetsuppgift kan behöva förändras. Boken är egentligen en enkel historia, men hos mig satte den igång många grubblerier om vart man hamnar med välutvecklade artificiella intelligenser. Men visst vore det ändå skönt att kunna betrakta världen helt utan fördomar, även om det förmodligen är dem som gör oss till människor?